Produkter

Frånskiljare 400kV

Inomhus och utomhus frånskiljare med jordslutare 12 – 36kV, även för väldigt höga strömmar. Frånskiljarna kan förses med motordon för fjärrmanövrering.
Högspänningsfrånskiljare/jordningskopplare upp till 400kV med 4000A som är typtestade ner till -50° C.
Frånskiljare samt jordningskopplare kan givetvis förses med motormanöverdon för fjärrmanövrering.