• Produkter
  • Porslin och silkonisolatorer till 500kV

Produkter

Porslin och silikonisolatorer upp till 500kV

Vi kan erbjuda kedjeisolatorer i komposit samt glasmaterial samt stödisolatorer i kompositmaterial och porslin från
6kV upp till 500kV.