Produkter

Ställverk 12kV

Ett nyutvecklat kompaktställverk för 12kV, som lämnar 1960-talstekniken och är anpassad till framtidens krav på Smarta Nät.
Miljöanpassning genom frihet från SF6 gas.
Flexibilitet ger kostnadseffektivitet..