Produkter

Transformatorer upp till 525kV

Krafttransformatorer 12 –525kV 4 – 1000MVA
Shuntreaktorer upp till 250MVar, 525kV
Step-up transformatorer
Både oljekylda och med torr isolation.
Oljekylda 12 – 36kV 50 – 12500kVA
Torr isolation 12 – 36kV 50 – 30000kVA