• Produktområden

Transmission & distribution

Produktgruppen omfattar:

 • Transformatorer
 • Mättransformatorer
 • Ledningsmaterial & klämmor
 • Reläskydd
 • Ställverk
 • Frånskiljare

Industri

Produktgruppen omfattar:

 • Transformatorer
 • Mättransformatorer
 • Reläskydd
 • Ställverk
 • Frånskiljare

Järnväg

Produktgruppen omfattar:

 • Skenfästmaterial
  (skruv, bult och mellanlägg)
 • Transformatorer
 • Växelvärmare